Nytt krav på LEI för bolag med kapitalförsäkring

Från och med den 1 juli 2023 införs ett nytt krav gällande Legal Entity Identifier (LEI) för juridiska personer som handlar värdepapper inom ramen för kapitalförsäkringar. Detta beslut, som initierats av Finansinspektionen, har som syfte att stärka insynen och spårbarheten inom finanssektorn.

Om LEI (Legal Entity Identifier)

Legal Entity Identifier (LEI) är en global standard införd av GLEIF för identifiering av juridiska enheter. Varje LEI är unik och innehåller information om en juridisk enhets struktur och ägandeskap, vilket gör det möjligt att identifiera dem över hela världen.

Nya kravet på LEI för bolagsägd KF

Det nya kravet innebär att juridiska personer med innehav på kapitalförsäkringar, KF, måste registrera en LEI-kod för att kunna fortsätta handla med finansiella instrument via sina kapitalförsäkringsdepåer. Detta gäller dock enbart för nya transaktioner, vilket innebär att befintliga positioner kan avslutas utan att en LEI-kod är nödvändig.

Det är försäkringsbolaget som formellt äger de finansiella instrumenten inom kapitalförsäkringen och försäkringsbolagets LEI-kod kommer fortfarande att användas för att identifiera köpare och säljare i transaktionerna. Det nya kravet gäller endast för att identifiera beslutsfattaren i transaktionerna.

Kapitalförsäkring (KF)

En kapitalförsäkring är en försäkringsform där försäkringstagaren placerar sina tillgångar i olika finansiella instrument, såsom aktier, fonder eller andra typer av investeringar. I stället för att äga de finansiella instrumenten direkt, ägs de av försäkringsbolaget, och försäkringstagaren har en fordran mot försäkringsbolaget. Kapitalförsäkringen ger möjlighet till kapitaltillväxt baserat på instrumentens värdeutveckling till fördelaktig beskattning.

NordLEI

NordLEI är en ackrediterad utfärdare av LEI och har varit verksamma inom detta område sedan 2014. NordLEI var de första i Skandinavien att tillhandahålla LEI-koder och blev 2021 en ackrediterad Local Operating Unit (LOU) under GLEIF. Med en stark ambition att erbjuda en korrekt och smidig registreringsprocess har företaget framgångsrikt assisterat över 170 000 kunder sedan sin start. Företaget är topprankat i registerkvalitet och garanterar att LEI-koder utfärdade genom det är korrekta. Företagets huvudkontor är beläget i Stockholm och är ISO 27001-certifierat inom informationssäkerhet.

Lär mer på

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2023/fi-uppdaterar-tidigare-lamnad-information-om-lei-koder/

https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/transaktioner-mifid2-mifir/fragor-och-svar-trs-2/#leiforkapitalforsakring