Legal Entity Identifier (LEI) kod för svenska företag

Administrerar LEI-koder åt bland annat

Varför NordLEI är det bästa valet för LEI-nummer

Checkmark

Alla LEI valideras med data från Bolagsverket

Checkmark

Snabb leverans av din LEI

Checkmark

Trygg betalning med kort eller faktura

Checkmark

Inga dolda avgifter

Checkmark

Största LEI-utfärdaren i Norden

Checkmark

Utfärdare av LEI-nummer sedan 2014

Checkmark

Support på svenska

Checkmark

Strikt efterlevnad av GDPR-krav

Påbörja LEI-ansökan

Ny LEI-kod

Information om juridisk person

Huvudkontorets adress

Huvudkontorets adress

Välj nej om den juridiska personen har en annan adress för huvudkontoret än den som är ifylld ovan.

Ägande av juridisk person

Direkt ägare

Direkt ägare

Den direkta konsoliderande ägaren definieras som den lägsta nivå som upprättar koncernredovisning för den juridiska personen. För mer information, se LEI ROC-Policy Collecting Data on Direct and Ultimate Parents of Juridiska personer i det globala LEI-systemet.

Slutlig ägare

Slutlig ägare

Den ultimata konsoliderande ägaren definieras som den högsta nivå som upprättar koncernredovisning för den juridiska personen. För mer information, se LEI ROC-Policy Collecting Data on Direct and Ultimate Parents of Juridiska personer i det globala LEI-systemet.

Information om kontoinnehavaren

Information om kontoinnehavaren

Fyll i dina personliga uppgifter. Du kommer att bli ägaren till konton och då kunna administrera er LEI.

Firmateckning

Firmateckning

Om du är tillåten att teckna för den juridiska personen så väljer du alternativ 1. Om du har fått tillstånd av annan att teckna så väljer du alternativ 2 samt namnger den personen.

Priser för LEI-koder

Priser för LEI-koder

Vid val av NordLEIs Express-tjänst sker leverans inom två timmar mellan 9.00 och 16:00 CET helgfria vardagar. Har förfrågan inkommit senare kommer den att slutföras nästkommande helgfria vardag. Vid val av Express är din förfrågan prioriterad och NordLEI kan efterfråga kompletterande dokument för att slutföra valideringen vilket kräver omedelbar hantering och återkoppling.
Läs mer om prissättning här.


Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer

Ange EU-momsregistreringsnumret för orderbekräftelsens mottagare (om detta är tillämpligt). Formatet är en tvåställig ISO-kod (t.ex. DK) omedelbart följd av 7-12 siffror och/eller bokstäver. NordLEI kommer endast att kunna använda principen om omvänd skattskyldighet för betalningar om momskoden är giltig i den officiella EU-databasen.

999 SEK

+ moms 249,75 SEK

Genom att slutföra beställningen så bekräftar du våra allmänna villkor

Snabb och säker registrering av LEI-kod

Legal Entity Identifier (LEI) kallas vardagligt för LEI-kod eller LEI-nummer. Det är en global identifieringskod för företag och andra organisationer, likt personnummer för individer. LEI används framför allt i finansiella sammanhang. Syftet är att entydigt kunna identifiera juridiska enheter världen över på ett standardiserat sätt.

För att kunna handla med värdepapper som företag krävs det en LEI-kod. Anledningen är en rad regleringar som introducerats som kräver att svenska banker och institut rapporterar transaktioner i finansiella instrument som genomförs för egen eller kunds räkning. Syftet med rapporteringskravet är att säkerställa en rättvis och välordnad handel.

Sedan MiFID II/MiFIR-reglerna trädde i kraft den 3 januari 2018 är det ett krav för juridiska enheter att inneha ett LEI-nummer om de ska utföra transaktioner. MiFID II/MiFIR är en del av EU:s regelverk som syftar till att öka transparensen och skydda investerare inom finanssektorn. Denna reglering betonar vikten av transparens och ansvar inom finansvärlden.

Även enskilda firmor som handlar med derivat behöver en LEI kod enligt EMIR-förordningen. EMIR står för European Market Infrastructure Regulation och är en EU-förordning som syftar till att öka stabiliteten och minska riskerna i det finansiella systemet, särskilt när det gäller derivathandel.

Från 1 juli 2023 gäller även kravet på LEI för bolag med kapitalförsäkring. Läs mer här.

Vi har sedan vår start 2014 utfärdat över 170 000 LEI-koder. Vi har djup kunskap och engagemang inom LEI och är även en ackrediterad LOU (Local Operating Unit) under GLEIF:s tillsyn.

Legal Entity Identifier, förkortas ofta till LEI och kallas ibland för LEI-kod eller LEI-nummer. De är unika, 20-tecken långa alfanumeriska koder som tilldelas juridiska enheter med syftet att kunna identifiera dem på den globala finansmarknaden.

Precis som ett personnummer representerar en individ, representerar LEI-koden en specifik juridisk enhet. En av de mest betydande egenskaperna hos LEI är dess konstanta natur; koden ändras inte när den väl utfärdats. Det möjliggör entydig och konsekvent identifiering även över tid.

Denna konstanta identifiering är avgörande i en globaliserad ekonomi där företag ofta handlar över internationella gränser. LEI är jämförbart ett globalt företags-id. Precis som ett personnummer ger specifik information om en individ, ger LEI-koden specifik information om en juridisk enhet, inklusive uppgifter som företagets namn, adress, juridiska form och eventuella moderbolag.

LEI-systemet övervakas av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), en icke-vinstdrivande organisation som bildades av Financial Stability Board (FSB) på uppdrag av G20-länderna 2011. GLEIF ser till att varje LEI-kod är unik, uppdaterad och relevant. De första LEI-koderna utfärdades 2012, vilket markerade början på en ny era av global företagsidentifiering.

Som en icke-vinstdrivande organisation säkerställer GLEIF att:
 • LEI uppfyller en global standard.
 • Varje juridisk enhet endast har en unik LEI.
 • Datakvaliteten är hög.
 • LEI-registret är öppet och tillgängligt för alla.

Vad består en LEI-kod av?

 • Tecken 1-4: Ett unikt prefix för varje LEI-utfärdare.
 • Tecken 5-18: En unik sekvens för varje juridisk enhet, utan inbäddad information.
 • Tecken 19-20: Kontrollsiffror enligt ISO 17442-standarden.

Det är också värt att notera att LEI-koden är baserad på den internationella standarden ISO 17442. Denna standard garanterar att LEI-koder är konsekventa och pålitliga, oavsett var i världen de utfärdas eller används. En LEI-kod i Singapore har samma format som en svensk LEI-kod.

Vilken information kan identifieras med LEI?

När en LEI är registrerad i LEI-databasen kan den knytas till viktig information om den juridiska enheten. Exempel är dess officiella benämning, adress, ägarstruktur och andra relevanta uppgifter som organisationsnummer i Sverige eller internationell motsvarighet. Denna data ses över årligen för att garantera att den är aktuell.

LEI-koden har genom regleringar blivit ett krav i många delar av världen. I flertalet länder går det inte att handla med värdepapper utan ett LEI-nummer. Medan LEI-systemet ursprungligen skapades för att adressera behoven inom den finansiella sektorn, har dess användning utvidgats över tid.

Här är några av de viktigaste situationerna där en LEI-kod krävs:

Finansiella institutioner: Banker, försäkringsbolag, investeringsfonder och andra finansiella aktörer behöver en LEI-kod för att delta i vissa typer av finansiella transaktioner, särskilt de som är gränsöverskridande.

Värdepapperstransaktioner: Organisationer eller företag som deltar i handel med värdepapper, särskilt på internationella marknader, behöver en LEI för att säkerställa tydlig identifiering i transaktioner.

Derivathandel: Enligt EMIR-förordningen behöver enskilda firmor en LEI-kod om de handlar med derivat.

Bolag med kapitalförsäkring: Sedan den 1 juli 2023 är det ett krav på LEI-kod för bolag med kapitalförsäkring.

Regleringskrav: Många länder har infört regler som kräver att vissa typer av juridiska enheter har en LEI-kod. Till exempel blev LEI-kod ett krav inom EU enligt reglerna i MiFID II/MiFIR från 3 januari 2018.

Det är viktigt att notera att kraven för LEI kan variera beroende på jurisdiktion och typ av verksamhet. Medan vissa organisationer kan behöva en LEI-kod på grund av specifika regleringskrav, kan andra välja att skaffa en för att dra nytta av de fördelar som tydlig och konsekvent identifiering erbjuder.

Med tanke på LEI-kodens växande betydelse och dess potential att utökas till nya områden, är det klokt för organisationer att hålla sig informerade om de senaste utvecklingarna och kraven kring LEI.

För en fullständig lista på aktuella krav läs mer på GLEIF:s LEI in Regulation

För att effektivt söka i LEI-databasen rekommenderar vi att du använder GLEIF:s officiella sökverktyg. Det är inte bara användarvänligt utan stödjer också vLEI. Med verktyget kan du enkelt hitta LEI-koder, identifiera vilka företag en viss enhet äger (dotterbolag) och vilka som äger den (moderbolag).

Utöver detta erbjuder verktyget filtreringsalternativ baserat på länder, bolagskategorier och aktuell status. Följ dessa steg för att söka:

1. Välj dina sökkriterier: Alternativen inkluderar ”Find LEI” för att hitta en specifik LEI-kod, ”Who is owned by” för att se dotterbolag, och ”Who owns” för att se moderbolag.

2. Ställ in dina filter: Om du vill kan du filtrera resultaten ytterligare.

3. Ange din sökterm: Skriv in det du letar efter i sökrutan - det kan vara bolagsnamn, organisationsnummer, BIC eller adress.

4. Utforska resultaten: Bläddra igenom listan tills du hittar den juridiska enhet du är intresserad av.

Granska detaljerna: Klicka på enhetens namn eller LEI-kod för att se mer specifik information, inklusive:

 • Bolagets juridiska namn
 • Bolagsform
 • Registreringsdatum
 • Organisationsnummer eller dess nationella motsvarighet
 • Adress och huvudkontor
 • Nuvarande status
 • Datum då LEI-koden senast förnyades

I kölvattnet av den globala finanskrisen 2007-2008 blev det tydligt att det fanns ett akut behov av att förbättra transparensen och spårbarheten i den globala finansmarknaden. Många finansiella institutioner hade svårt att snabbt identifiera parterna i komplexa finansiella transaktioner, vilket förvärrade krisen. Det var i det sammanhanget som idén om en global identifierare för juridiska enheter föddes.

G20-länderna, som samlades för att diskutera lösningar på krisen, insåg vikten av att ha ett enhetligt system för att identifiera juridiska enheter globalt. De gav Financial Stability Board (FSB) i uppdrag att utforska möjligheten att skapa en sådan identifierare. FSB:s rekommendationer ledde till bildandet av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) 2011.

GLEIF fick i uppdrag att övervaka och implementera LEI-systemet globalt. Med stöd från flera internationella finansiella institutioner och regleringsmyndigheter började GLEIF arbeta med att utforma och lansera LEI-systemet. De första LEI-koderna utfärdades kort därefter i december 2012.

Sedan dess har LEI blivit en central del av den globala finansinfrastrukturen. Hundratusentals organisationer världen över har nu en LEI-kod, vilket understryker dess betydelse och acceptans i den globala finansvärlden. Systemet har inte bara förbättrat transparensen och effektiviteten i finansiella transaktioner, utan har också spelat en nyckelroll i att förebygga framtida finanskriser genom att ge regleringsmyndigheter och marknadsaktörer de verktyg de behöver för att bättre förstå och hantera risker.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) är kärnan av LEI-systemet. GLEIF bildades 2011 på uppmaning av G20-länderna och har sedan dess varit ansvarig för att övervaka och implementera LEI-systemet på en global skala.

Som en icke-vinstdrivande organisation har GLEIF en unik position i den globala finansvärlden. De är inte bundna av kommersiella intressen utan deras huvudfokus ligger på att upprätthålla integriteten och pålitligheten i LEI-systemet. GLEIF säkerställer att LEI-koder utfärdas enligt följande principer:

 • Global LEI-standard: Genom att följa internationella standarder garanterar GLEIF att LEI-koder är konsekventa och pålitliga över hela världen.
 • Unikhet: Varje juridisk enhet tilldelas endast en LEI-kod, vilket eliminerar risken för dubbletter eller förväxlingar.
 • Hög datakvalitet: GLEIF övervakar och verifierar via sina LOU:s kvaliteten på den data som associeras med varje LEI-kod. Det säkerställer att informationen alltid är aktuell och korrekt.
 • Öppen tillgång: LEI-registret är öppet för allmänheten, vilket innebär att vem som helst kan söka och verifiera LEI-koder utan kostnad.

Utöver dessa grundprinciper arbetar GLEIF nära med sina LOU:s (Local Operating Units) eller LEI-utfärdare. Dessa organisationer är ansvariga för att utfärda LEI-koder till juridiska enheter på lokal nivå, medan GLEIF ser till att hela processen följer de globala standarderna. GLEIF har befogenhet att utfärda sanktioner om en LOU inte fullgör sina uppgifter på lämpligt sätt.

Genom sitt arbete bidrar GLEIF till att skapa en mer transparent, pålitlig och effektiv global finansmarknad. De spelar en avgörande roll i att forma framtiden för företagsidentifiering och bidrar till att förebygga de typer av problem som bidrog till den globala finanskrisen 2007-2008.

LEI-registret är den centrala databasen där alla utfärdade LEI-koder och de tillhörande uppgifterna om juridiska enheter lagras. Databasen fungerar som en global katalog, tillgänglig för alla, som ger information om deltagarna på den globala finansmarknaden.

De viktigaste aspekterna av LEI-registret:

 • Fri tillgång: En av de viktigaste egenskaperna hos LEI-registret är dess öppenhet. Alla kan fritt söka i registret och verifiera informationen om en juridisk enhet genom att använda dess LEI-kod. Detta främjar transparens och tillit i den globala ekonomin.
 • Datakvalitet: GLEIF ser till att informationen i LEI-registret håller hög kvalitet. Varje post granskas och uppdateras regelbundet för att säkerställa att den är aktuell och korrekt.
 • Strukturerad information: Förutom den grundläggande identifieringsinformationen som företagsnamn och adress, innehåller LEI-registret också detaljerad information om ägarförhållanden och företagsstrukturer. Detta ger en djupare insikt i hur juridiska enheter är kopplade till varandra.
 • Global täckning: Eftersom LEI är en global standard innehåller registret information om juridiska enheter från hela världen. Oavsett om det är ett stort multinationellt företag eller en mindre lokal enhet, kan deras uppgifter hittas i LEI-registret.

LEI-registret är mer än bara en databas över juridiska enheter. Det är en resurs som möjliggör bättre beslutsfattande, riskhantering och transparens för alla parter i finansiella transaktioner. Genom att ge alla tillgång till denna information bidrar LEI-registret till att skapa en mer stabil och pålitlig finansmarknad.

I en värld där affärstransaktioner blir alltmer gränsöverskridande och komplexa, har behovet av en enhetlig och pålitlig identifieringsmetod blivit alltmer påtagligt. LEI, eller Legal Entity Identifier, har utvecklats som en lösning.

Här är några centrala punkter som belyser LEI:s betydelse som en global standard:

Universell acceptans: Oavsett var i världen en juridisk enhet befinner sig, ger LEI en konsekvent och enhetlig metod för identifiering. LEI-nummer eliminerar förvirring och osäkerhet som kan uppstå från att använda olika identifieringssystem i olika länder.

Förbättrad transparens: Med LEI kan intressenter enkelt verifiera och spåra identiteten hos en juridisk enhet. Detta är särskilt viktigt i finansiella transaktioner där tydlig och korrekt identifiering kan förhindra missförstånd och fel.

Stödjer reglering: Många tillsynsmyndigheter världen över har antagit LEI som en del av sina krav. Genom att göra detta säkerställer de att organisationer som verkar inom deras jurisdiktion kan identifieras pålitligt och konsekvent.

Baserad på ISO 17442: LEI-systemet är baserat på den internationella standarden ISO 17442. Detta garanterar att LEI-koder uppfyller en globalt accepterad standard, vilket ytterligare förstärker dess tillförlitlighet.

Framtida potential: Medan LEI redan spelar en avgörande roll inom finanssektorn, finns det potential för dess användning att utökas till andra sektorer och användningsområden. Med tanke på den digitala transformationen och den växande betydelsen av datadriven beslutsfattning kan LEI bli ännu viktigare i framtiden.

Sammanfattningsvis representerar LEI mer än bara en kod; det är en grundförutsättning för en mer sammanlänkad, transparent och pålitlig global ekonomi.

När man diskuterar LEI-systemet är det viktigt att förstå rollen som LOU, eller Local Operating Units, spelar i LEI-ekosystemet. Dessa enheter fungerar som bryggan mellan juridiska enheter som behöver en LEI-kod och det globala LEI-systemet som övervakas av GLEIF.

Här är några centrala aspekter av LOU:s funktion och betydelse:

 • Utfärdande av LEI-koder: LOU:s huvudansvar är att utfärda LEI-koder till juridiska enheter. De hanterar ansökningsprocessen, verifierar den inkommande informationen och ser till att varje ny LEI-kod är unik och korrekt.
 • Uppdatering och förnyelse: För att säkerställa att LEI-data förblir aktuell och korrekt hanterar LOU:s uppdateringar och förnyelser av LEI-koder. Detta kan inkludera att uppdatera företagsinformation eller förnya en LEI-kod som närmar sig sitt utgångsdatum.
 • Lokal expertis: Även om LEI är en global standard är data lokal. Det finns en mängd lokala bolagsregister som alla behöver översättas till en LEI-standard. LOU:s, som ofta är ackrediterade för specifika regioner eller länder, hämtar in denna data från lokala register och ser till att LEI-processen uppfyller både globala och lokala krav.
 • Kvalitetskontroll: LOU:s spelar en central roll i att upprätthålla kvaliteten på LEI-data. De genomför regelbundna kontroller och revisioner för att säkerställa att informationen i LEI-registret är korrekt och uppdaterad.
 • Samarbete med GLEIF: Även om LOU:s opererar på lokal nivå, arbetar de nära GLEIF för att säkerställa att LEI-systemet fungerar smidigt och effektivt. Detta samarbete är avgörande för att upprätthålla integriteten och pålitligheten i LEI-systemet.

I korthet fungerar LOU:s som de operativa enheterna i LEI-ekosystemet. De hanterar den dagliga administrationen av LEI-koder och ser till att systemet fungerar effektivt på lokal nivå, samtidigt som de uppfyller de globala standarderna fastställda av GLEIF.

LEI-koden skapades ursprungligen för att adressera specifika behov inom den finansiella sektorn. Dess förmåga att tillhandahålla en unik och pålitlig identifiering av juridiska enheter har gjort den till en ovärderlig resurs i många andra sammanhang.

Här är några av de mest framstående användningsområdena för LEI-kod:

Finansiella transaktioner: LEI-koden är avgörande för att identifiera parter i komplexa finansiella transaktioner, särskilt i situationer där flera parter från olika länder är involverade.

Regleringsrapportering: Många tillsynsmyndigheter kräver nu att företag använder LEI-koder i sina rapporter. Detta hjälper myndigheterna att snabbt och exakt identifiera de rapporterande enheterna och förstå deras relationer med andra enheter.

Riskhantering: Företag använder LEI-koder för att bättre förstå och hantera risker associerade med sina affärspartners. Genom att kunna spåra en enhets historik och relationer kan företag fatta mer informerade beslut.

Supply Chain Management: I komplexa leveranskedjor kan LEI-koder hjälpa företag att identifiera och verifiera sina leverantörer, vilket minskar risken för bedrägeri och förbättrar effektiviteten.

Utökade användningsområden med vLEI: Med införandet av verifiable LEI, eller vLEI, finns det potential för LEI att användas i digitala identitetslösningar. Väl infört kan det komma att revolutionera hur personer kopplade till juridiska enheter identifieras i digitala transaktioner.

Läs mer om vLEI på www.vlei.se

Internationell handel: För företag som bedriver handel över gränserna kan LEI-koder underlätta processen genom att ge en tydlig identifiering av alla inblandade parter.

Det är viktigt att notera att medan dessa är några av de nuvarande användningsområdena för LEI-kod, fortsätter dess potential att växa. Med den ständiga utvecklingen av globala marknader och teknologier kan vi förvänta oss att se LEI-koden användas i ännu fler sammanhang i framtiden.


Vanliga frågor och svar

Vad är en Legal Entity Identifier (LEI)?

Vad är en Legal Entity Identifier (LEI)?

Legal Entity Identifier (LEI) är en 20-tecken alfanumerisk kod för att identifiera juridiska enheter globalt. Varje LEI-nummer är unikt och exklusivt: den tilldelas ett företag en gång och kan inte tilldelas något annat företag.

Vem behöver skaffa en LEI?

Vem behöver skaffa en LEI?

Sedan den 3 januari 2018 måste juridiska personer ha en Legal Entity Identifier om de genomför finansiella transaktioner på en reglerad marknad enligt MiFID II/MiFIR.

Hur lång tid tar det att få en LEI?

Hur lång tid tar det att få en LEI?

NordLEI tilldelar vanligtvis Legal Entity Identifier (LEI) nummer inom 2 timmar efter mottagen betalning.

Vad kostar ett LEI nummer?

Vad kostar ett LEI nummer?

Produkt Pris per år Totalt pris
LEI-registrering, 1 år 999 SEK/år 999 SEK
LEI-registrering, 3 år 735 SEK/år 2,205 SEK
LEI-registrering, 5 år 679 SEK/år 3,395 SEK
LEI-förnyelse, 1 år 799 SEK/år 799 SEK
LEI-förnyelse, 3 år 665 SEK/år 1,995 SEK
LEI-förnyelse, 5 år 639 SEK/år 3,195 SEK

Varför skapades LEI?

Varför skapades LEI?

Legal Entity Identifier (LEI) skapades efter den globala finanskrisen 2008 för att hjälpa till att etablera och upprätthålla en global standard för att entydigt identifiera juridiska enheter som deltar i finansiella transaktioner.

Hur länge är en LEI giltig?

Hur länge är en LEI giltig?

Efter utfärdandet är en Legal Entity Identifier (LEI) giltig i ett år. Om du har valt att köpa fler år åt gången kommer din LEI-kod automatiskt att förnyas.

Är min LEI giltig globalt?

Är min LEI giltig globalt?

En Legal Entity Identifier (LEI) är en universell, offentlig identifierare som är giltig över alla jurisdiktioner globalt.

Vilka uppgifter finns i ett LEI nummer?

Vilka uppgifter finns i ett LEI nummer?

LEI-databasen är offentlig. Den innehåller information om juridiska enheter, såsom dess namn, adress, ägarstruktur och andra detaljer som hjälper till att identifiera enheter och deras relationer med andra organisationer. Det inkluderar också information om utfärdaren av LEI och statusen för LEI.

Du kan läsa mer om LEI på GLEIF hemsida Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).