Personuppgiftspolicy

Giltighetsdatum: 8 mars 2018

Nordic Legal Entity Identifier AB kan från tid till annan göra ändringar i detta integritetsmeddelande.

Detta meddelande anger den personuppgiftspolicy ('Personuppgiftspolicyn') som används av Nordic Legal Entity Identifier AB (NordLEI) beträffande användning och spridning av viss personlig information som vi samlar in på vår webbplats (denna 'Webbplats'). Genom att använda denna webbplats eller lämna någon personlig information till oss godtar du att vi samlar in och använder sådana data i enlighet med detta integritetsmeddelande.

1. Information som vi samlar in och använder

Vi samlar in information i samband med att vi tillhandahåller eller potentiellt tillhandahåller tjänster, inklusive till exempel för att registrera, söka i befintlig, underhålla eller granska information om LEI (Legal Entity Identifiers). Personlig information relaterad till NordLEI-användare som kan komma att samlas in av oss innefattar, men är inte begränsad till:

För- och efternamn,
E-postadresser,
Inloggningsinformation,
Säkerhetsfrågor och svar,
Land- och språkinställningar.

Vi kan samla in, använda, överföra och på annat sätt behandla din personliga information (till exempel dina kontaktuppgifter, din inloggningsinformation (användar-ID och lösenord) och din IP-adress) i samband med leverans av våra produkter och tjänster samt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

NordLEI eller en utsedd tjänstleverantör kan använda 'cookies', webbserverloggar, webbfyrar eller andra elektroniska verktyg för att samla in information om dig, till exempel din IP-adress, din webbläsartyp, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din datorplattform samt den delstat eller det land varifrån du kom åt denna Webbplats. NordLEI eller en utsedd tjänstleverantör kan också använda cookies, webbserverloggar, webbfyrar eller andra elektroniska verktyg för att samla in och sammanställa statistisk och annan information om din användning av denna Webbplats och de tjänster som tillhandahålls på denna Webbplats, till exempel vilka webbsidor du besökte, datum och klockslag för ditt besök, de webbplatser du besökt omedelbart före och efter ditt besök på denna Webbplats, hur många länkar du klickar på inom denna Webbplats, de funktioner du använder på denna Webbplats, vilka databaser du visar och vilka sökningar du begär på denna Webbplats, de data du sparar på eller laddar ned från denna Webbplats osv.

En cookie är en liten textfil som placeras på din dator. De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera cookies. Om du föredrar det kan du vanligtvis ställa in din webbläsare så att cookies är inaktiverade eller så att du meddelas om cookies skickas. Hjälpfunktionen i de flesta webbläsare innehåller instruktioner om hur du ställer in webbläsaren så att du aviseras innan cookies accepteras eller hur du inaktiverar cookies helt och hållet. Observera att denna Webbplats inte fungerar korrekt om du inaktiverar cookies.

Vi samlar även in allmänna data beträffande besökare och behandlar därför IP-adresser samt information beträffande sidupplösning, webbläsartyp och hur besökare surfar. Detta innefattar till exempel antalet besökare och antalet klickningar på vissa sidor. Dessa data samlas in och används för att förbättra våra tjänster och vår webbplats.

Genom att ha aktiverat webbplatskakor i din webbläsare och besöka vår hemsida, ger du ditt godkännande till oss och våra tjänsteleverantörer att använda webbplatskakor.

Skulle du inte vilja att webbplatskakor sparas på din enhet kan du avaktivera dem i inställningar för webbläsaren. Då vi använder webbplatskakor för att kunna hantera alla funktioner på webbplatsen, förhindrar detta dig från att besöka vissa delar av vår webbplats.

Webbplatskakor som vi använder:

Tjänst: Zendesk chatt
Namn på webbplatskaka: _zendesk_cookie
Namn i local storage: ZD-suid, ZD-buid, ZD-store
Syfte: Denna webbplatskaka använder vi för att kunna använda Zendesk chatt på vår hemsidan. Konversationen sparas i Zendesk.

Tjänst: Hotjar
Namn på webbplatskaka: _hjKB, _BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17986, _hjid
Syfte: Denna webbplatskaka samlar in data på hur besökaren använder webbplatsen. Vi använder datan för att förbättra användarupplevelsen. Datan samlas in anonymt.

Tjänst: Google Analytics
Namn på webbplatskaka: _gid, _gat_UA-43988977-1, _gac_UA-43988977-1, _ga
Syfte: Denna webbplatskaka samlar in data på hur besökaren använder webbplatsen. Vi använder datan för att förbättra användarupplevelsen. Datan samlas in anonymt. br /> Läs mer om hur Google förvara din användardata: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Tjänst: NordLEI
Namn på webbplatskaka: nordlei
Syfte: Denna webbplatskaka används för att spara data under ett besök och möjliggör användningen av vår webbplats, t.ex. för att kunna logga in och fortsätta i inloggat läge under ett besök. Informationen sparas enbart under besöket.

2. Information som vi delar

Din information kan komma att delas med tredjeparts tjänsteleverantörer för att tillhandahålla våra tjänster, till exempel beträffande värdskap för vårt IT-system. Om du registrerar dig på vår webbplats finns det dessutom vissa funktioner som är associerade med en registreringsavgift. För att kunna få betalt kan vi dirigera dig till en tredjeparts webbplats som hanterar betalningen. Vi är inte ansvariga för processerna för integritet på webbplatser som vi inte tillhandahåller eller driver. Vi rekommenderar att du läser integritetsmeddelandet eller personuppgiftspolicyn för varje tredjeparts webbplats för att förstå hur de hanterar information. Vi kan också dela information och register som vi håller med finansiella eller andra regulatoriska organisationer och på begäran av domstol eller myndigheter, till exempel polis.

3. Informationsskydd

Vi har ett informationssäkerhetsprogram som anger standarder för att upprätthålla administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som skyddar lämnad personlig information mot oavsiktlig, olaglig eller icke auktoriserad förstörelse, förlust, ändring, åtkomst, delning eller användning.

4. Dataöverföring

Våra tredjeparts tjänsteleverantörer kan finnas utanför länder i EEA som kanske inte har liknande dataskyddslagstiftning som inom EEA. Personlig information som vi samlar in kan komma att överföras till andra länder än det land där informationen ursprungligen samlades in ('Ursprungsland'). När vi överför din information till andra länder kommer vi att skydda denna information enligt beskrivningen i denna Personuppgiftspolicy, genom efterlevande av våra företagsinterna avtal eller andra avtal, samt enligt tillämplig lag.

5. Databehållande

De personliga data du lämnar till oss kommer endast att behållas så länge det krävs för de syften för vilka de samlades in.

6. Personliga rättigheter

Du har rätt att från oss begära ut information om vilka personliga data vi har som är relaterade till dig samt att begära att sådana data korrigeras, kompletteras, tas bort eller blockeras. Skicka sådan begäran till: Nordic Legal Entity Identifier AB, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, SWEDEN eller till dpo@nordlei.org.

7. Uppdateringar av personuppgiftspolicyn

Denna Personuppgiftspolicy kan uppdateras återkommande och, där detta är tillåtet enligt lag, utan föregående meddelande, för att avspegla ändringar i våra informationsprocesser. Vi anger längst upp i meddelandet när det senast uppdaterades.

8. Hur du kontaktar oss

Personer kan eskalera frågor eller ärenden till relevanta dataskyddsmyndigheter, men vi uppmuntrar att frågor och kommentarer om vår personuppgiftspolicy ställs till: Nordic Legal Entity Identifier AB, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, SWEDEN eller dpo@nordlei.org.