GLEIF väljer NordLEI för GMEI och DTCC:s kunder

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), styrorganet för LEI-systemet, har utsett NordLEI att överta ansvaret för delar av kundbasen som tidigare skötts av Global Market Entity Identifier (GMEI). GMEI är ett helägt dotterbolag till Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).

2 Augusti, 2023

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), styrorganet för LEI-systemet, har utsett NordLEI att överta ansvaret för delar av kundbasen som tidigare skötts av Global Market Entity Identifier (GMEI). GMEI är ett helägt dotterbolag till Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC).

En omfattande analys av GMEI:s verksamhet genomfördes som en del av DTCC:s bredare affärsstrategiska översyn. Resultatet visade att GMEI, som drivs av DTCC:s dotterbolag Business Entity Data (BED) B.V., inte var i linje med företagets strategiska vision.

Följaktligen har BED B.V., en Local Operating Unit (LOU) ackrediterad av GLEIF och känd för sina kunder som "GMEI Utility", beslutat att dra sig ur LEI-kodmarknaden.

Mer information finns i dokumentet 'Shutdown-FAQ' som är tillgänglig på GMEI DTCC:s webbplats https://gmei.dtcc.com.

GMEI:s klientportal har officiellt stängts ned från och med den 27 juli, 2023, 5 PM EDT.

För att säkerställa en smidig övergång för alla berörda kunder har DTCC samarbetat med GLEIF. Tillsammans har de tagit fram en säker process för överföringen av samtliga Legal Entity Identifiers (LEI) till nya förvaltande LOU:er.

Framöver kommer NordLEI att överta ansvaret för alla LEI-kunder baserade i Luxemburg, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Färöarna och Island. NordLEI kommer att kontakta berörda kunder direkt för att säkerställa en smidig övergång. LEI-koderna som representerar varje juridisk enhet kommer att förbli oförändrade.

"NordLEI är fast beslutna att upprätthålla samma höga servicestandard som våra kunder har vant sig vid", försäkrade Anders Åström, VD för NordLEI. "Vi är medvetna om vikten av denna övergång och vi är engagerade i att se till att den blir så smidig som möjligt för alla involverade kunder."

För ytterligare information, vänligen kontakta NordLEI:s kundservice eller besök NordLEI:s webbplats 

Email  nordlei.org

Om NordLEI:
NordLEI är ackrediterad av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) och tillhandahåller högkvalitativa Legal Entity Identifier (LEI)-tjänster till företag i Nordeuropa. NordLEI är engagerade i att förbättra LEI-processen och gör det enkelt för företag att skaffa, hantera och använda sina LEI.