Allt om LEI koder för företag med kapitalförsäkringar

Kapitalförsäkringar är en typ av investeringskonton som erbjuds av försäkringsbolag eller banker. De är särskilt populär hos oss i Sverige, där de ofta används av både privatpersoner och företag för att investera i olika tillgångar som aktier, obligationer och fonder.

Vad är en LEI-överföring?

Processen att överföra en LEI kod från en tjänsteleverantör till en annan kallas LEI-överföring. Din LEI kod förblir densamma, förändringen sker bara i bakgrunden och påverkar inte dig som slutanvändare. Det finns alltid möjlighet att flytta din LEI till en säkrare, mer fördelaktig tjänsteleverantör för att säkerställa att dina företagsuppgifter är i trygga händer.

Varför kan man överföra LEI?

Det globala LEI-systemet är konstruerat för att främja konkurrens mellan LEI-utfärdare och registrerare, vilket gynnar dig som kund i behov av en LEI kod. Det finns olika kostnader associerade med att skaffa och behålla en LEI kod och flertalet leverantörer med olika registerkvalitet, datasäkerhet och efterlevnad av regelverk. Allt sammantaget har lett till en betydande variation i kvalitet mellan olika lokala operativa enheter (LOUs) och registreringsagenter (RAs). 

För den som behöver en LEI kod så står det fritt att välja vilken RA eller LOU de önskar samarbeta med baserat på deras behov av regelefterlevnad och krav på säkra processer, servrar och support. 

Tack vare denna frihet att välja din LEI-registreringspartner, har du också rätt att byta partner när du vill. En LEI kod kan flyttas mellan olika tjänsteleverantörer utan några restriktioner. 

Observera att under överföringsprocessen kommer varken din LEI kod eller associerade data att ändras. Denna process sker i bakgrunden och påverkar inte din kod eller banker / institut där den finns registrerad. 

När kan en LEI överföras?

En LEI kod kan överföras när som helst, men vi rekommenderar att det sker innan den årliga förnyelsen hos din ursprungliga LOU. 

Du får alltid din ursprungliga giltighetstid till godo hos oss så du förlorar ingenting på att överföra till oss!

Överföringsprocessen för en LEI kod innefattar flera steg:

Ansökan - Processen inleds med att du ansöker om förnyelse eller överföring hos oss.

Kundbekräftelse - Vi kommer bekräfta din önskan om att överföra LEI koden till oss. 

Kommunikation med LOU - Vi kommer att informera den ursprungliga LOUn om din önskan att överföra din kod. Den ursprungliga LOUn har sedan tre dagar på sig att kontakta dig och bekräfta din överföring. Om den ursprungliga LOUn inte har några invändningar inom denna tredagarsperiod kommer LEI koden att överföras till oss. En överväldigande majoritet av LEI koder porteras utan problem. 

LEI-överföring - Din LEI flyttas till oss för hantering, och förnyas om nödvändigt.

Genom att följa dessa steg kan du framgångsrikt överföra din LEI kod till oss och våra säkra servrar och processer. Välkommen! 

Hur lång tid tar en LEI-överföring?

Med flera parter inblandade i överföringsprocessen kan det generellt ta upp till en vecka men det går oftast snabbare.

Kan jag förlora min kod om överföringen inte går igenom?

Nej, det finns ingen risk att din kod försvinner.

Överför din LEI till NordLEI

Vi har positionerat oss som marknadsledare genom att erbjuda konkurrenskraftiga priser samtidigt som vi håller kundtillfredsställelse som vår främsta prioritet. Vi välkomnar dagligen nya överföringar och har lagt mycket energi på att göra processen för LEI kodöverföring till NordLEI så smidig som möjligt. 

Oavsett om du önskar överföra din LEI kod långt innan det kommande förnyelsedatumet, eller om din LEI kod snart ska förnyas, kan du besöka vår sida för LEI-förnyelse. (länk) 

Välj alternativet "överför din LEI" och ange ditt befintliga LEI- eller företagsnamn i sökfältet.

Vi kommer att visa din aktuella LEI-information och fråga om du vill endast överföra, eller överföra och förnya din LEI.

Genom att överföra din LEI kod till NordLEI sparar du inte bara pengar utan kan överlåta ansvaret för att förnya din LEI innan den årliga förfallodagen till oss med våra flerårsprodukter. Självklart till bättre priser. 

Detta garanterar att du inte kommer att bemötas av några problem, till exempel att dina transaktioner stoppas på grund av en utgången LEI kod. 

När du förnyar din LEI med oss kan du välja mellan en period på 1, 3 eller 5 år.

Se mer information här