Inför EMIR REFIT: Introduktion till vår Watchlist-service

EMIR REFIT är en uppdatering av EMIR-förordningen från EU-kommissionen som träder i kraft den 29 april 2024. Syftet är att öka transparensen, minska riskerna och effektivisera rapporteringen på finansmarknaderna.

Det är en del av EU-initiativet ‘Bättre lagstiftning’ som syftar till att förenkla och förbättra EU-lagstiftningen samt göra den evidensbaserad.

I samband med EMIR REFIT sker betydande förändringar i rapporteringsskyldigheterna, tillsammans med striktare kontroller och standardiseringsåtgärder. Bland annat har antalet rapporteringsfält ökat från 129 till 203, medan formatet för dataöverföring nu kommer att följa ISO 20022-XML-standarden. Dessa förändringar understryker EU:s åtagande att stärka marknadens transparens och minska systemriskerna.

En aspekt av efterlevnaden av EMIR REFIT rör monitorering och säkerställande av LEI-koders status. Finansinstitut måste se till att LEI-koderna för deras motparter förnyas i tid. Detta kräver en proaktiv hantering för att förhindra eventuella störningar och ytterligare rapporteringskrav på grund av LEI-koder som upphört att gälla.

För att hjälpa organisationer att uppfylla dessa nya krav lanserar vi vår LEI Watchlist Service. Vår tjänst är framtagen för banker, kapitalförvaltare och stora organisationer och erbjuder en heltäckande lösning för att enkelt uppfylla de uppdaterade kraven som ställs för monitorering av LEI i samband med EMIR REFIT.

Viktiga funktioner i vår LEI Watchlist-tjänst:

Enkel övervakning av relevanta LEI

Med vårt användarvänliga gränssnitt kan du enkelt övervaka LEI som är av intresse för er organisation. Navigera enkelt genom din bevakningslista och håll dig informerad om statusen för kritiska LEI-koder.

Automatiska påminnelser om förnyelse

Vårt system erbjuder automatiska påminnelser om förnyelse, vilket säkerställer kontinuerlig efterlevnad utan krångel med tillsyn.

Effektiv datahantering

Importera och exportera listor över LEI direkt via vår plattform. Förenkla dataintegrationen med befintliga system och förbättra den övergripande effektiviteten i efterlevnadshanteringen.

Uppdateringar i realtid

Få omedelbara uppdateringar om statusen för de LEI som du övervakar. Vårt system hämtar och visualiserar de senaste uppgifterna från Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) i realtid, vilket säkerställer att du har tillgång till den mest korrekta och aktuella informationen.

Inom ett regelverk som betonar efterlevnad gör vår LEI Watchlist Service det möjligt för organisationer att uppfylla EMIR REFIT-åtagandet kopplat till LEI.

Genom att centralisera LEI-hanteringen och erbjuda intuitiva verktyg för övervakning möjliggör vi en smidig efterlevnad av lagstadgade standarder.

Eftersom implementering av EMIR REFIT är precis runt hörnet är det viktigt för berörda organisationer att vidta proaktiva åtgärder i god tid.

Vår LEI Watchlist-tjänst finns tillgänglig för att hjälpa din organisation att leva upp till kraven dessa regeländringar innebär.

Du kan läsa mer om de uppdaterade kraven relaterade till LEI i de nya riktlinjerna för EMIR REFIT-rapportering som publicerats av ESMA här.

Kontakta oss idag för en demo av vår LEI Watchlist-tjänst eller för att diskutera er beredskap inför EMIR REFIT.

Tveka inte kontakta oss för en demonstration eller om du har mer frågor om EMIR REFIT

Kontakta oss